Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij ons hoog in het vaandel. De triple P-benadering: Profit, People, Planet vindt u dan ook duidelijk op ons bedrijf terug. Natuurlijk is ook ons bedrijf gericht op economische prestaties (profit), maar in onze bedrijfsvoering neemt het respect voor de sociale kant (people) en de ecologische randvoorwaarden (planet) een belangrijke plaats in.

Zo werken wij bijvoorbeeld samen met stichting Perspectief, een organisatie die begeleiding biedt aan mensen die de aansluiting met de samenleving missen. Onze groenten worden daarnaast op een natuurlijke, biologische manier voortgebracht. Dat houdt o.a. in dat we geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. We gaan hierbij zelfs nog een stapje verder.  Wij streven ernaar om vanaf 2015 onze groenten niet alleen meer aan te bieden onder het Eko keurmerk maar tevens onder het Demeter keurmerk, het keurmerk van de biologisch-dynamische landbouw. Dit is een unieke vorm van landbouw die optimaal samenwerkt met de natuur. Zo investeren wij heel bewust in het wisselen van onze gewassen, zodat de bodem niet uitgeput raakt en ziektes voorkomen worden en krijgen onze groenten volop de tijd om te groeien. In de toekomst willen wij via zonnepanelen voorzien in onze behoefte aan elektriciteit. Zolang dit niet gerealiseerd is worden ons elektra en gas volledig ‘groen’  ingekocht.